1 oktober 13:30 - 16:30BizMaker - Härnösand

Hur ser morgondagens konsumtion och produktion av mat ut? Vilka nya affärsmöjligheter finns inom livsmedelsbranschen?

Över hela världen arbetar forskare och företag med utmaningen att tillgodose en växande befolknings behov av föda. Samtidigt behöver vi snabbt ställa om vår produktion för att minska matens ekologiska fotavtryck. Hållbarhet är en hygienfaktor för framtidens medvetna konsumenter och allt högre krav ställs på företagen. Marknaden för mat och hälsa är enorm, 30 % av global BNP. 

Härnösands kommun vill skapa ett centrum för framtidens livsmedelsindustri - Norra Sveriges Foodtech-centrum. Det görs bland annat samverkan med Mittuniversitetet som ser foodtech som ett nytt branschöverskridande forskningsområde. Framtidens livsmedelsindustri handlar om att utveckla nya tekniker för matproduktion, nya värdekedjor och innovationer som exempelvis digital spårning av produkter, smarta förpackningar och hållbara transporter.

Till denna eftermiddag bjuder vi in dig som är nyfiken på utvecklingen inom den snabbt växande foodtech-sektorn. Vi spanar kring hur matsystem förändras med hjälp av ny teknologi och forskning samt vilka nya affärsområden som finns för dig inom livsmedelsbranschen. Evenemanget är en del av Innovationsveckan.

Välkommen!
Sista anmälningsdag är 27 september

ANMÄL DIG HÄR

Program

Fikamingel

Ta chansen att mingla med intressenter inom framtidens livsmedelsindustri! Vi bjuder på kaffe och fika.

30min

Inledning

Evenemanget presenteras av Mona Sundin, utvecklingsstrateg på BizMaker och Anneli Kuusisto, utvecklare/strateg på Härnösands kommun. Mona berättar om evenemanget kopplat till FNs globala hålbarhetsmål, Hållbar konsumtion och produktion, och Anneli berättar om arbetet att etablera ett centrum för framtidens livsmedelsindustri i Härnösand - Norra Sveriges Foodtech-centrum.

10min

Så formar foodtech framtidens livsmedelsproduktion

- Så tar man tillvara på möjligheterna.

Filip Lundin, konsult Macklean, berättar hur foodtechsektorn omvandlar matsystemet och hur nya affärsmöjligheter öppnas upp. Han berättar även om den stora innovationsgraden hos startups  – både i de produkter och tjänster som lanseras, men också i de affärsmodeller man använder.

60min

Ett nytt branschöverskridande forskningsområde

Itai Dianelski, universitetslektor Mittuniversitetet, berättar om den pågående forskningen som bedrivs inom området för foodtech. Forskning inom livsmedelskedjan är högst intressant för att konsumenter ska ha möjlighet att fatta välgrundade och medvetna val om sin mat. 

15min

Framtiden och FoodParks

Håkan Sandin berättar om Food Parks och det nationella nätverket SSEC. 
SSEC möjliggör bland annat en ny svensk, intensiv, cirkulär och symbiotisk primärproduktion av fisk och grönsaker i urbana och industrinära miljöer under begreppet ”Urban Food”.

15min

Speed meeting

Samtliga deltagare får chansen att nätverka under speed meeting. 

50min

Filip Lundin
Macklean

Filip Lundin är konsult på Macklean, ett företag som erbjuder omvärldsanalyser och strategiutveckling nischat mot livsmedelssektorn. Filip har stöttat flera företag, investerare och organisationer som vill ta tillvara på den högintressanta utvecklingen inom och foodtech.

Läs mer

Itai Danielski
Mittuniversitetet

Dr. Itai Danielski är lektor i den tvärvetenskapliga forskningsgruppen för ekoteknik och miljövetenskap. Han är ingenjör i grunden men tog sin doktorsexamen inom miljövetenskap. Hans huvudsakliga forskningsområde ligger inom området för integrerad miljöbedömning där han utvärderar innovativa lösningar på problem som samhället står inför idag. Hans nuvarande forskning fokuserar främst inom områdena foodtech, energianvändning och inomhusmiljö.

Läs mer

Håkan Sandin
SLU

Håkan Sandin, SLU, är programledare för nätverket SSEC (Swedish Surplus Energy Collaboration) som möjliggör hållbar livsmedelsproduktion och bättre livsmiljöer genom användning av restvärme och andra outnyttjade resurser - med de två målen "Urban Food" och "Urban Health" i centrum.

Läs mer

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen.

BizMakers uppdrag är att skapa nytta och värde som främjar både företagsutveckling och det samhälle vi lever i. Med de globala målen som ramverk vill vi med en serie evenemang belysa, inspirera och bjuda in till diskussion kopplat till utvalda delmål, trender och utmaningar.

Mål 12 är temat för detta evenemang. Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor konsumerar nu långt bortom vad vår planet klarar av. Genom omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor minskar vi vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa.